شرايط صدور بليت يک طرفه مسير خارجي: امارات (دبي)٬ عمان٬ قطر٬ کويت

صدور بليت يک طرفه در مسير خارجي فقط جهت مسافرين داراي اقامت بوده و در غير اينصورت داشتن بليت برگشت الزامي مي باشد.

  اين شرکت هيچگونه مسئوليتي درقبال مسافرين ديپورتي ندارد.سایر اعلانات